वेबसाईट सोबत खालील गोष्टी आपणास मिळतील  
 
१ आपल्या आवडीचे वेबसाईटचे नाव.com, net, org, co.in, in  
५ GB ची वेबसाईटची जागा.  
२५ ई-मेल.  
आवडीनुसार वेबसाईट डिझाइन.  
प्रथम पृष्ठ व आतील २४ पाने. एकूण २५ पाने  
     
     
  मोफत सुविधा  
     
चौकशी फॉर्म  
प्रेक्षक क्रमांक  
मोफत सर्च इंजिन सबमिशन  
आकर्षक वेबसाईटसाठी काही प्रोग्रॅम  
भरपूर प्रसिद्धी